Tag Archives: FINA

Dokumentacija o mrežnom protokolu i datotečnom formatu za fiskalnu blagajnu

Dokumentacija se, zanimljivo, ne nalazi na FINAinom webu o fiskalizaciji, nego na webu porezne uprave.

Zato jer, je li, logično je da se koristi PKI arhitektura FINAe i podnose zahtjevi FINAi i zatim sve submita poreznoj upravi.

Dakle, file format za XML datoteku, postupak potpisivanja (hura, signing) i network protokol. Hura – here’s to reading massive amounts of boring stuff! Hura za nove poreze, hura za FINA-u i hura za vrle nam ministre…